15 اسفندماه در تقویم ایرانی، روز درختکاری نام دارد. این روز آغاز هفته منابع طبیعی نیز می‌باشد. درختان و منابع طبیعی، زینت‌های رنگین خانه ما زمین هستند. زمین، با دست و دلبازی این منابع را در اختیار ما قرار داده تا حیات ما جریان داشته باشد. ما نیز وظیفه داریم برای حفظ زمین و قدردانی از این بخشش، این منابع را حفظ کرده و گسترش دهیم.

به خاطر داشته باشیم که کاشت درخت، تنها شروع یک سفر است. با مراقبت و داشت مناسب، این سفر زیبا و پر رونق را به مقصد برسانیم.

بافت تاریخی دزفول
روز جهانی حیات وحش
فهرست
×