بلیت قطار

  1. بلیت قطار

برای تهیه بلیت قطار کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا تصویر بلیت برای شما ارسال شود.

در صورت نیاز، امکان مراجعه حضوری برای دریافت اصل بلیت از ساعت 8 صبح تا 8 شب در محل شرکت فراهم می‌باشد.

توجه داشته باشید که امکان ابطال بلیت بدون جریمه از زمان صدور تا یک ساعت می‌باشد.

شرایط کنسلی بعد از یک ساعت بدین شرح میباشد:

تا قبل از ساعت 12 ظهر یک روز قبل از حرکت 10 درصد

از 12 ظهر روز قبل از حرکت تا سه ساعت قبل از حرکت 30 درصد

از سه ساعت قبل از حرکت تا زمان حرکت 50 درصد

بعد از حرکت 100 درصد

فهرست
×