بافت تاریخی دزفول

  1. رویداد
  2. بافت تاریخی دزفول

دزفول، شهر معروف به موزه آجری ایران، یکی از جذاب‌ترین شهرهای قدیمی ایران است. معماری سنتی این شهر تا حد زیادی حفظ شده و برخی آجرکاری‌های بناهای آن مختص همین شهر است. روز 17م اسفند ماه در تقویم ایران، روز ملی بافت تاریخی دزفول نام گرفته، تا آگاهی از لزوم حفظ این موزه شگفت انگیز دوره ساسانی افزایش یابد.

روز مرد
روز درختکاری
فهرست
×