کلوت‌های شهداد، واقع در بیابان لوت در استان کرمان، تنها بخشی از جاذبه های این اثر میراث جهانی هستند. با این شهر افسانه‌ای بیشتر آشنا شوید.کشیت
کرمان، میزبان میراث جهانی
فهرست
×