کشیت، روستایی از توابع بخش گلباف شهرستان کرمان است. در نزدیکی این روستا که بخشی از بیابان لوت است، یکی از شگفتی‌های لوت قرار دارد. دره‌ای سبز که دل بیابان را شکافته و در انتهای آن آبشاری 12 متری حوضچه ای فیروزه‌ای رنگ به وجود آورده است.

روز مهندس
کلوت، کویر لوت
فهرست
×