کاپادوکیا منطقه ای تاریخی در ناحیه آناتولی مرکزی در کشور ترکیه است، نام این منطقه در سراسرتاریخ به خصوص در متون مسیحیان آمده است و به عنوان محلی پراز شگفتی شناخته می شود.
در آغاز قرن چهارم میلادی، یک تمدن شهری اما به صورت زیرزمینی در اینجا ساخته شده است.
از آنجایی که این منطقه پر از دیدنی های جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی است، بسیار مورد علاقه گردشگران است.
مناطق دیدنی این ناحیه، چهارمکان یعنی شهرهای نوشیر، کایسری، آکسارای و نیگده را تشکیل می دهد.
دره سرخ، گورمه، شهرزیرزمینی کایماکلی، موزه زلو، معبد اسکی گوموسلر از دیدنی های این مناطق می باشد.

روز جهانی ورزش کرلینگ
فهرست
×