8 مارس، روز بین المللی زن است. هدف این روز آگاهی از تبعیض‌های علیه زنان، رفع آن‌ها و گرامیداشت تلاش زنان و مردانی‌ست که برای شکستن موانع در مسیر زنان تلاش کرده‌اند می‌باشد. این روز هم‌چنین از سوی فدراسیون جهانی فوتبال، با هدف تشویق زنان به انجام ورزش فوتبال و تماشای آن، روز فوتبال زنان نام دارد. 8 تا 14 مارس نیز، هفته “دیگر نه!” نام دارد. “دیگر نه!” کمپینی با هدف نه گفتن به تبعیض‌ها، موقعیت‌های نابرابر و خشونت و آزار علیه زنان است. در نهایت، ماه مارس ماه تاریخ زنان است. یادبودی برای تمامی زنانی که برای حقوق اجتماعی زنان و روشنگری در این زمینه تلاش کرده‌اند.

این ماه را به تمامی زنان سدشکن این سرزمین تبریک می‌گوییم.

روز بوشهر
روز مرد
فهرست
×