روز تعریف و تمجید از دیگران

  1. رویداد
  2. روز تعریف و تمجید از دیگران

روز جهانی تعریف و تمجید، یکی از معدود روزهایی که برای کسی منفعت اقتصادی ندارد اما برای همه منفعت عاطفی به ارمغان می‌آورد. این روز به هدف ارج نهادن آگاهانه به ارزش‌های شخصی افراد و قدردانی از آن‌ها به خاطر این ارزش‌هاست. تعریف و تمجید از دیگران هیچ هزینه‌ای ندارد، اما تاثیر گسترده‌ای دارد.

بیایید از هم تعریف کنیم 🙂

روز فرهنگ بلوچ
روز رفع تبعیض
فهرست
×