حدود 120 سال در 18م اسفندماه، مدرسه سعادت، که مادر مدارس جنوب ایران نام دارد، تاسیس شد. به همین بهانه، این روز در تقویم ایران روز ملی بوشهر نام گرفته است.

بنای این شهر بندری را به اردشیر ساسانی نسبت داده‌اند. گرچه گفته می‌شود که شهر کنونی بوشهر توسط «ابومهیری» پسر شیخ ناصرخان آل مذکور (ناخدا باشی کشتی‌های نادرشاه و بنیان‌گذار خاندان آل مذکور) حدود 300 سال پیش پایه‌گذاری شده است.

پایان سرایش شاهنامه
روز زن
فهرست
×